//Hva er LAN?


Kort fortalt er et lan et arrangement hvor IT-interesserte får dyrket sin hobby på en noe mer gammeldags måte enn man får til hjemme på ungdomsrommet. I stede for å kun sosialisere seg gjennom internett kan man møte mennesker med samme interesse ansikt til ansikt. Aktivitetene på et lan går så klart mye i spilling og konkurranser, men man kan også møte programmerere, webdesignere, modellerere og mye annet. Så i bunn og grunn er lan et sosialt arrangement for en hobby som er høyst usosialt.


Siden databmaskinens morgen har man hatt et ønske om at pc'ene skulle ha muligheten til å prate sammen. Målet med denne kommunikasjonen var først og fremst å dele informasjon. Før internett brukte man telefonlinjer og modemer til å knytte maskinene sammen, og det tok ikke lang tid før noen hadde gått bort fra hovedtanken om informasjonsdeling og heller hoppet over til underholdningsmulighetene et slikt nettverk åpnet for.


Før man hadde internett var det langt mer vanlig med lan, som står for "et lokalt nettverk". Dette er et nettverk som kan sammenliknes med det som er på jobben din (eller på jobben til foreldrene dine). Her er maskinene koblet sammen, ikke med trådløse noder, men heller med kjedelige, grå kabler. Grunnen til at en del arbeidsplasser fortsatt bruker disse kablene er fordi hastigheten på disse kablene er mye raskere enn modem/telefonlinjer og trådløse enheter. Dette stemmer fremdeles med dagens teknologi.


Når man tidligere skulle spille dataspill sammen med andre var den beste løsningen å samles i kjelleren til en i vennegjengen også koble pc'ene sammen med disse kjedelige, grå kablene. På 90-tallet dukket uttrykket lan-party opp for fullt, og disse lan'ene ble brukt for å spille dataspill men også for å dele piratkopiert matriell. Alt fra filmer, spill og websider som man hadde lagret. For på den tiden var det ikke vanlig å ha internett. Hovedsaklig var det de spesielt interesserte som holdt på med dette.


Da internett, som forresten kommer fra uttrykket "internasjonalt-nettverk", ble mer vanlig forsvant mye av grunnen for at man dro på lan. Datanerdene kunne lettere finne informasjon direkte fra internett istedenfor å få det av venner på lan, og samtidig ble dataspilling og spillmaskiner både lettere tilgjengelig og noe "alle" eide.


Istedenfor at lan-parties forsatte som et nerdefenomen ble dette også etter hvert allemannseie. Så selv om man i dag kan sitte hjemme, spille data og prate med venner på skype er det fortsatt mer sosialt å dra på lan. På et lan kan man være sammen med venner, sitte oppe hele natta og konkurrere med mennesker du ikke kjenner, men som du faktisk kan bli kjent med i etterkant. Det er noe man ikke kan gjøre fra ungdomsrommet eller fra kjelleren.